W styczniu 2020 r. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy „Targówek”, po donosie zgłoszonym przez działkowca, przeprowadził kontrolę terenu parkingu zakończoną Decyzją o bezzwłocznym usunięciu zgromadzonych tam odpadów zielonych.

W związku z tym:                                                                                                   UWAGA BARDZO WAŻNE !

ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA WSZELKICH ODPADÓW ZIELONYCH

NA TERENIE PARKINGU !!!

Zgodnie z obowiązującym regulaminem ROD § 42 [Kompostownik]: 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik. 2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy  umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki. 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Zarząd

 

UWAGA BARDZO WAŻNE
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie Uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 roku
odwołane zostają wszystkie zebrania sektorów w ROD „Malborska”.
Zarząd

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRZEZ RZĄD POLSKI STANU EPIDEMII NA TERENIE CAŁEGO KRAJU WYWOŁANEGO PRZEZ KORONAWIRUS COVID-19 MAJĄC NA UWADZE TROSKĘ O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁKOWCÓW ROD WSTRZYMUJE SIĘ DO ODWOŁANIA FUNKCJONOWANIE BIURA ORAZ KASY OGRODU ROD „MALBORSKA” WSTRZYMUJE SIĘ RÓWNIEŻ W TYM TERMINIE WSZYSTKIE WJAZDY NA TEREN OGRODU WSZYSTKIE SPRAWY DZIAŁKOWCÓW ROZPATRYWANE BĘDĄ PO W/W TERMINIE

Zarząd